กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 5 เรื่อง Devised Theatre สร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : สนุก เปิดใจ ได้มีส่วนร่วม

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 เรื่อง Devised Theatre สร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : สนุก เปิดใจ ได้มีส่วนร่วม โดย อ.ภัสสร์สุภางค์ คงบำรุง จากภาควิชาศิลปการละคร

คลิกดูที่นี่