กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วิดีโอย้อนหลัง Russian Chula Talks Ep.5 ร่วมพูดคุยกับคุณมงคลชัย เอี่ยมอุไร ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เขตประเทศรัสเซีย

Russian Chula Talks
Давайте поговорим
Ep. 5 ร่วมพูดคุยกับคุณมงคลชัย เอี่ยมอุไร ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เขตประเทศรัสเซีย บริษัทซีพีเทรดดิ้ง โอเวอร์ซีส์
ในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานกับ CP ที่ประเทศรัสเซีย”

คลิกดูที่นี่