กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2563 กรอกใบสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/