กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คอร์สเรียนออนไลน์ CU MOOC “คู่คิด คันจิ”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CU MOOC) ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี “คู่คิด คันจิ” สอนหลักการของคันจิ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การอ่าน การคาดเดาความหมาย เคล็ดลับในการจดจำอักษรคันจิ รวมไปถึงอักษรคันจิเบื้องต้น 42 ตัว ความรู้เรื่องคันจิเบื้องต้นที่สำคัญและพบเห็นในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👉อ่านรายละเอียดเนื้อหารายวิชาและลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses/16