ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครูผู้สอนภาษาสเปนจากโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยอาจารย์ David Gutiérrez Menéndez ได้บรรยายในหัวข้อ Usos de los artículos en español อาจารย์อธิบายและยกตัวอย่างการใช้คำนำหน้านามในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากที่ปรากฏตามตำราเรียน โดยเฉพาะกรณีที่มีการละคำนำหน้านาม ส่วน ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ได้บรรยายหัวข้อ Errores comunes de los estudiantes de español อาจารย์ได้สรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของผู้เรียนชาวไทยจากงานวิจัยต่าง ๆ และได้ให้ผู้เข้าอบรมลองตรวจงานเขียนและสรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของนักเรียนระดับ A1 และ A2 ด้วยตนเองด้วย

Los profesores de la Sección de Español, invitados por la Escuela de Triam Udom Suksa, dieron talleres para los profesores tailandeses de español de las escuelas secundarias. En la charla del profesor David Gutiérrez Menéndez, “Usos de los artículos en español”, se analizaron casos concretos de uso y ausencia de los artículos en distintas situaciones comunicativas, utilizando ejemplos que iban más allá de los casos explicados en la gramática clásica. Por otra parte, la profesora Penpisa Srivoranart mostró en su taller, “Errores comunes de los estudiantes de español”, los resultados de varias investigaciones al respecto y, al mismo tiempo, los participantes pudieron contrastar dichos datos con el resultado de su corrección de algunas redacciones de A1 y A2 ofrecidas en el taller. Además, tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias sobre los errores comunes de sus alumnos y maneras de aliviar dichos errores.