กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ขอเชิญรับชมกิจกรรม “เสวนานักเขียน ผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (PEN Thailand Center)
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม “เสวนานักเขียน ผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์”

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
เวลา 13.30-16.30 น.

คลิกดูที่นี่