กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากตลาดใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โครงการนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่างททท. และศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของภาษาสเปนดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล อ.David Gutiérrez Menéndez และ อ.Mario Monterrubio Gañán