งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๙

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) ณ ศาลาพระเกี้ยว