กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep.6

วันจันทร์ที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. พบกับรายการ Russian Chula Talks # Давайте поговорим Ep.6 ร่วมพูดคุยกับ ดร.สรคม สุทธิเสงี่ยม เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
แล้วพบกันค่ะ До встречи!