กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงาน “อักษรภัทร” งานแสดงปาฐกถาและมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ สกิลลิ่ง (ภัทร รุจิรทรรศน์)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดงาน “อักษรภัทร” งานแสดงปาฐกถาและมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ สกิลลิ่ง (ภัทร รุจิรทรรศน์) เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ สกิลลิ่ง ได้แสดงปาฐกถาหัวข้อ “ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย”

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ บรรยายเรื่อง “ศาสตราจารย์ ดร. ปี เตอร์ สกิลลิ่ง ที่ข้าพเจ้ารู้จัก” และปิดท้ายงานด้วยความในใจจากศิษย์ถึงครู โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และอาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์