กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน”

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-17.15 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย