กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club 2020 บทความเรื่อง “Media Literacy Education in the Age of Machine Learning”

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club 2020 เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บทความเรื่อง “Media Literacy Education in the Age of Machine Learning” เขียนโดย Valtonen, Tedre, Mäkitalo และ Vartiainen (อ่านบทความได้ที่ shorturl.at/npFJV)

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทาง Zoom

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/soZUjJq6wr16zTn38
*กิจกรรมทั้งหมดดำเนินเป็นภาษาไทยและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมนักอ่านฯ ได้ที่ journalclub.lis@gmail.com”

——————————

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักอ่านฯ #JournalClub เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือ Information and Society เขียนโดย Michael Buckland ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ shorturl.at/CHKQ4