กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ Dramaturg Drama-talk Season 2 EP.1 Design หัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์”

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ Dramaturg Drama-talk Season 2 EP.1 Design หัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์” ในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร

ร่วมพูดคุยกับ “พี่ไผ่” รัถยา ตรีรัตน์ – นักออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายละครเวที

หัวข้องานวิจัย คือ การออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายละครโอเปรา เรื่อง เทลส์ ฮอฟ ฮอฟแมน ผ่านแนวคิดศิลปะแบบเซอร์เรียลิสม์

ดำเนินรายการโดย “พี่เด่น” ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสาขาวิชาการออกแบบ ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ แล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่เพจ Drama Arts Chula นะคะ