ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครูและพิธีกรรมไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย”

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ครูและพิธีกรรมไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย ศึกษาเพื่อสืบสานและสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญของประเทศหลายท่านจะอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูในหลากหลายอาชีพในวัฒนธรรมไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ลิงก์ http://www.thaistudies.chula.ac.th/2019/10/17/ประชาสัมพันธ์-การประชุ/?skip