กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

งาน “อักษรภัทร” งานแสดงปาฐกถาและมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ สกิลลิง

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จะจัดงาน “อักษรภัทร” งานแสดงปาฐกถาและมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ สกิลลิง เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ปาฐกถาหัวข้อ “ความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ สกิลลิง
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน FB live บนเพจสาขาวิชา ในวันและเวลาดังกล่าว