กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Representation of Latinas in Hollywood”

        วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตกจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Representation of Latinas in Hollywood” โดยมี อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง Latinoamericanista และนักวิชาการด้านสตรีศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

การบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาพยนตร์สเปนและลาตินอเมริกา ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้นิสิตเกี่ยวกับการตีความคำว่า Representation หรือ ภาพแทน อำนาจที่อยู่เบื้องหลังการเลือกภาพแทนสาวลาตินในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่อย่างฮอลลีวููด และกรณีศึกษาของ Jennifer López หรือ JLO เกี่ยวกับการใช้ประโยนช์ของภาพแทนนั้น จนส่งผลให้เธอยังมีความโดดเด่นในวงการบันเทิงจนทุกวันนี้

นอกจากนี้นิสิตในรายวิชายังได้วิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง Almost a woman ในแง่บริบทสังคมในยุค 60 เบื้องหลังการอพยพของชาวปวยร์โตรีโกสู่สหรัฐอเมริกา ชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัว อีกทั้งยังวิเคราะห์ภาพแทนสาวลาตินผ่านตัวละครหลักสามคนในภาพยนตร์ ได้แก่ ยาย แม่ และลูกสาวอีกด้วย