กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพงาน GIS Day 2019

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด จัดงาน GIS Day 2019 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เนื่องในโอกาสวัน International GIS Day

ในงานนี้มีกิจกรรมบรรยายเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดย ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และการประยุกต์ GIS กับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย อ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันการใช้ ArcGIS Online ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวอรวี จอกเงิน
นางสาวจินตนา บุญโภคอุดม

รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นายกษิดิศ แซ่เกาะ
นายแทนไท ลิ้มสกุล

รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นางสาวพรไพลิน แก้ววงตา

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นางสาวทอฝัน คำหอม
นางสาวรุ่งกานต์ ปิณฑโรจน์ปัญญา