งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๕

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า