ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19

สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์จัดงานสัปดาห์ภาษาอิตาเลียนสากล ครั้งที่ 19 ในหัวข้อหลักคือ  “Italian on stage” ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 งานนี้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เวิร์คชอป Commedia dell’Arte โดย Marco Luly, การชมภาพยนตร์ “ Roman Holiday” ซึ่งมีการบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ, การสาธิตการทำอาหารอิตาเลียน โดยเชฟ Gabriele Luna จากร้าน About Eatery, การแสดงโดยชมรมนิสิตภาษาอิตาเลียน