ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่งและอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 1 ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับมอบหมายให้จัดทำ “คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2” และ “แบบฝึกหัดคู่มือครูเล่ม 1-2” นี้ จากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย และมีอาจารย์อิสริยา พาที อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีร่วมเป็นผู้จัดทำในครั้งนี้ด้วย