กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

Workshop อาหารโคลอมเบีย

Workshop อาหารโคลอมเบีย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก จัด workshop อาหารโคลอมเบีย โดยมีวิทยากร คือ เชฟ Alejandro Cuellar เจ้าของร้านอาหารหลายแห่งในประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยในโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมโคลอมเบียผ่านอาหาร

เชฟ Alejandro Cuellar บรรยายเป็นภาษาสเปน เล่าถึงเรื่องราวอาหารในแต่ละท้องถิ่นที่สะท้อนประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภูมิประเทศและภูมิอากาศของโคลอมเบีย อีกทั้งสาธิตการทำ “Ceviche de camarones” (ยำกุ้ง) ซึ่ง ceviche เป็นอาหารที่พบได้ในพื้นที่หลายแห่ง ที่ติดชายฝั่งทะเลในประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา และมีวิธีการปรุงแตกต่างกัน

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของบท “อาหารในลาตินอเมริกา” ในวิชา “วัฒนธรรมลาตินอเมริกา” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย