ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

หนังสือ “Historia del arte español” (ประวัติศาสตร์ศิลปะสเปน)

ผลงานวิชาการล่าสุดของคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

หนังสือ ” Historia del arte español” (ประวัติศาสตร์ศิลปะสเปน) โดย อ. จันทรา ประมูลทรัพย์ เนื้อหาเป็นภาษาสเปนและภาพประกอบสี่สี

วางจำหน่ายแล้วที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ราคาเล่มละ 450 บาท (http://www.chulabook.com/description.asp…)

Ya está en venta la última publicación de la Sección de Español, “Historia del arte español”, elaborada por la profesora Chantra Pramoonsab. Se escribe con el idioma español y se incluyen imágenes en colores. Los interesados pueden comprarlo en las sucursales de la libreria Chula Book (http://www.chulabook.com/description.asp…)