ภาพข่าวกิจกรรม,  หนังสือใหม่

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ได้รับเชิญจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ” เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

1. ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ (ผู้แปล) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ดำเนินรายการ