ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นวิทยากรงานปฐมนิเทศและส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระหว่างประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ศิรส มหาวัฒนอังกูร และอาจารย์มุนยองฮา อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับเชิญจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยากรงานปฐมนิเทศและส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระหว่างประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยให้ความรู้และทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ และการเตรียมความพร้อมในฐานะตัวแทนประเทศไทย