ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปนปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

ในการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน ได้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามพูดพร้อมในการแปลพิธีการทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยทำหน้าที่คู่กับบาทหลวงมิเกล การัยซาบาล ล่ามจากสำนักวาติกัน นอกจากนี้ ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบซับไตเติ้ลคำแปลภาษาไทยของพิธีการทั้งหมดอีกด้วย