กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี นำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงฮานอย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา(นานาชาติ) ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ กรุงฮานอย (University of Languages and International Studies: ULIS)