• ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรณี ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครขอทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2357-3155 โทรสาร 0-2357-3193 (เว็บไซต์ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  อีดิปุสจอมราชัน Post show talk

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลังการแสดงละครเวทีอีดิปุสเสร็จสิ้นลง รศ.นพมาส แววหงส์ คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ และ รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ นำการพูดคุยโดย ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ร่วมพูดคุยกันใน อีดิปุสจอมราชัน Post show talk

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ละครเวทีอีดิปุส จอมราชัน รอบปฐมทัศน์

  ละครเวทีอีดิปุส จอมราชัน จัดแสดงรอบปฐมทัศน์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มีแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจเข้าชมละครเวทีอย่างคับคั่ง Previous Next

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๒

  ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในโอกาส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รางวัลการตอบคำถามวิชาการและอ่านทำนองเสนาะ สามารถส่งผลงานเหล่านี้เป็น Portfolio เพื่อสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ) ดูรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/…/allart_edit_round1_63.p… ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดเเละการเเข่งขันต่างๆ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://is.gd/vOOcFo____________________ใบสมัครออนไลน์-การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษารับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๒๐ โรงเรียนhttps://forms.gle/KcVbg1MmSU9X2uPj9 -การแข่งขันต่อคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๑๐๐ โรงเรียนhttps://forms.gle/8LPSkPkoUGnCPQnA9 -การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน ๘๐ โรงเรียนhttps://forms.gle/ryQ8uePKWUbqEJtQ8 -การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับสมัครผู้เข้าร่วมเเข่งขันจำนวน…

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

  ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสำหรับ “การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม” หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่1) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 212) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) รุ่นที่ 6 รับสมัคร: ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2562 ถึง กลางเดือนเมษายน 2563 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ)1. ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว2. สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย ใช้ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้สมัครสัญชาติอื่น…

 • ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

  ทุนการศึกษา ทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์

  สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 6 ทุน จากสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาว ศุภิสรา โมฬา (นิสิตชั้นปีที่ 2) วิชาเอกภาษาเอเชียใต้ 2. นางสาว ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม (นิสิตชั้นปี ที่ 3)…