ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมภาพยนตร์รัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจดูหนังรัสเซีย เรื่อง “Стиляги” – STILYAGI (Hipsters) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Set in mid-1950s Moscow, the film depicts the Soviet youth subculture “stilyagi”, along with their struggle for self-expression. “Stilyagi” won the Audience Choice Award at the Anchorage International Film Festival in 2009 and several Golden Eagle Awards and Nika Awards. In Russia, it has become a cult film, as most of its sound-tracks are covers of 1980s and 1990s Russian rock music from bands such as Bravo, Nautilus Pompilius, Nol and the Red Elvises.