กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Dramaturg – Drama Talk Season 2 หัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการเขียนบทละคร” Ep.3 การเขียนบทละคร

กิจกรรม Dramaturg – Drama Talk Season 2 หัวข้อ “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในสาขาการเขียนบทละคร” Ep.3 การเขียนบทละคร

ร่วมพูดคุยกับศิษย์เก่ามหาบัณฑิตของภาควิชาศิลปการละครที่ทำงานอยู่ในวงการเขียนบท

นฤทธิ์ ปาเฉย (เติง)
นักเขียนบทละครอิสระ
ผลงานที่ผ่านมา เช่น แต่งคำร้องละครเพลงเรื่อง หลายชีวิต The Concept Musical และเขียนบทละครเพลงและคำร้อง เรื่อง LONG LIVE JIT POUMISAK ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ

ในหัวข้องานวิจัย: การเขียนบทละครเพลงว่าด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของ จิตร ภูมิศักดิ์

ดำเนินรายการโดย “พี่เด่น” ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์ – ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง Kaan Show นักเขียน และนิสิตปริญญาโทรุ่นปัจจุบัน

LIVE ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคมนี้ เวลา 18.00 น. ที่ Facebook: Drama Arts Chula

ผู้ที่สนใจด้านการเขียนบท ห้ามพลาดเด็ดขาด!