ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดโดยภาควิชาศิลปการละครและกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม

ภาควิชาศิลปการละครร่วมกับกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ตลอดทั้งวัน มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทั้งในช่วงเช้าและบ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือทั้งสองกิจกรรม รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ FB Drama Arts Chula