ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การจัดแสดงภาพยนตร์โดยสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย เชิญร่วมชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “GABO: THE MAGIC OF REALITY” ภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติและผลงานของ Gabriel García Márquez ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง Bangkok Screening

เสวนาเปิดงานในหัวข้อ “Gabriel García Márquez and the World of Magical Realism” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญงานวรรณกรรมแนว Magical Realism และผลงานของ Gabriel García Márquez

สำรองที่นั่งได้ที่ etailandia@cancilleria.gov.co หรือ pa.colombiabangkok@gmail.com ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2562