ภาพข่าวกิจกรรม,  หนังสือใหม่

หนังสือรวบรวมและแปล “ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปน”

หนังสือรวบรวมและแปล “ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ sathaporn707@gmail.com