ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงาน Arts Book Fair 2020

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงาน Arts Book Fair 2020 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร