งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ ธีรพจนี รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี และครบรอบ 52 ปี ของการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น