ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

งาน Friends for Friends Fair

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดการแสดงและออกร้านขายของ ในงาน Friends for Friends Fair
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น ถึง 22.00 น. ณ โรงละคร Creative Industries และ Bluebox Studio

ร้านของภาควิชาศิลปการละครตั้งอยู่บริเวณหน้างาน และภายในโรงละคร Bluebox