ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2562
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น.

1. 7 ธันวาคม 2562 เรื่อง “บทกวีสดุดีในวรรณกรรมอาหรับ” โดย อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม
2. 14 ธันวาคม 2562 เรื่อง “บทบาทของอักษรวิจิตรในการเรียนการสอนภาษาอาหรับ” โดย อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ และ อ.นิรันดร์ ขันธวิธี
3. 21 ธันวาคม 2562 เรื่อง “อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.มานพ อาดัม
4. 28 ธันวาคม 2562 เรื่อง “รู้เฟื่องเรื่องวาทศิลป์อาหรับ” โดย อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ และ ดร.วลีด อีซอ

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2562