ภาพข่าวกิจกรรม,  หนังสือใหม่

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นภาษาเกาหลี เรื่อง ‘มี ในเมษายน ซอล ในกรกฎาคม’ ในงานเทศกาลเกาหลีครั้งที่ 10

วันที่ 21 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์ จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นภาษาเกาหลี เรื่อง ‘มี ในเมษายน ซอล ในกรกฎาคม’ ในงานเทศกาลเกาหลีครั้งที่ 10 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และผู้อำนวยการคังย็อนกย็อง จากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิด

ผลงานแปลรวมเรื่องสั้นภาษาเกาหลีเรื่อง ‘มี ในเมษายน ซอล ในกรกฎาคม’ ได้รับการสนับสนุนโดย The Korea Foundation และตีพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 งานนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำงานวรรณกรรมให้นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาโทภาษาเกาหลี และนิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอกเกาหลีศึกษา ให้นิสิตได้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านงานวรรณกรรม นอกจากนี้ในงานยังมีซุ้มกิจกรรมการสวมชุดประจำชาติเกาหลี และมีซุ้มแจกขนมเกาหลีในบริเวณงาน

วิทยากรเสวนาได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชานันท์ ยอดหงษ์ คอลัมนิสต์และนักประวัติศาสตร์ อาจารย์อิสริยา พาที สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ผู้แปล) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ คือ อาจารย์อัสนี พูลรักษ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ภาพถ่ายบรรยากาศงานโดย Aggapoom Poomitud)

อ่านรีวิวหนังสือเพิ่มเติมได้ที่

  • https://adaymagazine.com/mi-in-april-sol-in-july/
  • https://thematter.co/entertai…/mi-in-april-sol-in-july/98470
  • https://www.the101.world/mi-in-april-sol-in-july-01/