กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

          🧐Admission Schedule 2020 ✍️

กำหนดการสำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สนใจสมัครได้ออนไลน์ http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/

More detail on our graduate programs in Information Studies and admission schedule -> http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/