กิจกรรมวิชาการ,  ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตภาควิชาภาษาไทยชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ “Pechakucha”

นิสิตภาควิชาภาษาไทยชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ “Pechakucha” ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์แบบ Pechakucha หัวข้อ “พลังงานสะอาดในชีวิตประวันที่ทุกคนเข้าถึงได้” ซึ่งสถาบันเอเชียศึกษาและสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอบคุณภาพจากเพจ Power Jungle