กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมวีดิทัศน์การแสดงและฟังการบรรยายเนื่องในสัปดาห์สุนทรภู่ ๗ วัน ๗ ตอน

#สุนทรภู่ #บริการวิชาการ ขอเชิญชมวีดิทัศน์การแสดงและฟังการบรรยายเนื่องในสัปดาห์สุนทรภู่ ๗ วัน ๗ ตอน เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๒ ทุ่ม ทางเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” นะคะ

รายการการเผยแพร่ประกอบด้วย
๑. วีดิทัศน์บันทึกการเล่นสักวาออกตัวเรื่องพระอภัยมณี ตอนล่องเรืออลเวง ครื้นเครงหลากภาษา (๒๕๕๗) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

๒. ไฟล์เสียงบันทึกการบรรยายชุด “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน” (๒๕๕๙) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓๐ ปีชาตกาลของสุนทรภู่ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(**สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่คำอธิบายใต้คลิปทางช่อง “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”**)

จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และมูลนิธิสุนทรภู่

ขอบคุณที่มารูปภาพสุนทรภู่จากหนังสือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง