กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

“การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฎกเทศนา โดยมหาเถระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก

“การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฎกเทศนา โดยมหาเถระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคบ่ายของกิจกรรม “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก” เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ และ ๗๒ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย