กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ภาควิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.grad.chula.ac.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก shorturl.at/bDGVW