กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายเรื่อง “วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในประเทศเม็กซิโก”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณ Octavio Guzmán จากสำนักข่าว EFE ได้มาบรรยายเรื่อง “วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในประเทศเม็กซิโก” ให้นิสิตรายวิชา Selected Topic ปัจจุบันวรรณกรรมประเภทนี้ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยกระแสของซีรี่ส์ใน Netflix ที่มีเนื้อเรื่องชวนติดตามและมีการชูตัวละครเจ้าพ่อให้ได้รับบทบาทโดดเด่น

El 13 de febrero de 2020, Octavio Guzmán de la Agencia EFE ha dado una charla “La Narcoliteratura en México” para los alumnos de la asignatura “Temas específicos”.

Actualmente, este género literario ha recibido mucha atención del público gracias a las famosas series en Netflix que presentan intrigantes historias en las que los capos de la droga asumen el protagonismo.