กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การสัมมนาบัณฑิตศึกษา “โลกตะวันออกใน “สำเภากษัตริย์สุไลมาน”: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อยุธยาและเอเชียในสายตาของชาวอิหร่านคริสต์ศตวรรษที่ 17″

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าฟังสัมมนาบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ

“โลกตะวันออกใน “สำเภากษัตริย์สุไลมาน”: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อยุธยาและเอเชียในสายตาของชาวอิหร่านคริสต์ศตวรรษที่ 17″

โดย ผศ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ – ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***ไม่มีลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการถ่ายทอดสด***