ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. 1.

  • 1 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง “Problem VS Trouble” โดย ผศ.สมจิต จิระนันทิพร
  • 2. 8 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง “การแปล “จะ”” โดย ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย
  • 3. 15 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง “Lexical bundles” โดย อ.ดร.มธุริน ลีละเศรษฐกุล
  • 4. 22 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง “นวนิยายเรื่อง Dessa Rose และขนบเรื่องเล่าทาสสมัยใหม่” โดย อ.สุเบญจา เผ่าเหลืองทอง
  • 5. 29 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง “Flim Adaptation: Virginia Woolf”s Orlando” โดย อ.ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://tinyurl.com/aksornpatee2563