กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สัมมนาบัณฑิตศึกษา “นาวาบแห่งคาร์นาตัก (ค.ศ.1749-1795): การต่อสู้ของผู้นำพื้นเมืองอินเดียในช่วงเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโมกุลสู่อาณานิคมอังกฤษ”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าฟังสัมมนาบัณฑิตศึกษา (ครั้งสุดท้ายประจำภาคการศึกษาปลาย 2562) ในหัวข้อ

“นาวาบแห่งคาร์นาตัก (ค.ศ.1749-1795): การต่อสู้ของผู้นำพื้นเมืองอินเดียในช่วงเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโมกุลสู่อาณานิคมอังกฤษ”

โดย อ.ดร. พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ – ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***ไม่มีลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการถ่ายทอดสด***

***ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย***