กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ภริยาท่านเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยแบ่งปันประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศและเทคนิคการใช้เกมส์ในการสอนภาษาสเปน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา คุณXimena Ríos ภริยาท่านเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การสอนภาษาต่างประเทศและเทคนิคการใช้เกมส์ในการสอนภาษาสเปน ให้กับนิสิตในรายวิชาภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ นิสิตได้ร่วมเล่นเกมส์ต่างๆอยากสนุกสนาน อีกทั้งยังได้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนได้

El pasado lunes 9 de marzo la Sra.Ximena Ríos, esposa del Embajador del Perú y también profesora de español, dio un taller a los alumnos de la asignatura “Español como lengua extranjera” acerca del uso de los juegos en la enseñanza de español. Los alumnos lo pasaron muy bien participando en distintos juegos y a la vez este taller les aportó muchas ideas novedosas que podrían aprovechar en su aprendizaje de español o en su futura carrera como profesores de ELE.