ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร บุญรุ่งและอาจารย์ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวคู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2 และจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู รอบที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยอาจารย์ทั้งสองท่านได้บรรยายหัวข้อ “องค์ประกอบหนังสือเรียนภาษาเกาหลีเล่ม 1-6” และ “ลักษณะเด่นและวิธีใช้คู่มือครูภาษาเกาหลีเล่ม 1-2”