กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

นิทรรศการออนไลน์ในหัวข้อ “Pandemic ในมุมมองมนุษยศาสตร์”

     ในช่วงที่เราประสบกับวิกฤติการระบาดของโรคใหม่อย่างโควิด 19 ทุกคนย่อมให้ความสนใจกับข้อมูลและความรู้ทางสถิติ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์เป็นธรรมดา แต่ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนหันมามองโรคระบาดผ่านมุมมองทางมนุษยศาสตร์กัน แล้วจะค้นพบว่าความรู้ทางมนุษยศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องและมีแง่มุมที่น่าสนใจจะนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันเหมือนกัน โปรดรอติดตามนิทรรศการออนไลน์ในหัวข้อ “Pandemic ในมุมมองมนุษยศาสตร์” ที่จะเผยแพร่ในรูปของบทความและคลิปวิดีโอบนเพจ เฟซบุ๊กของภาควิชา https://www.facebook.com/CompLitChula