ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล จะไปร่วมพูดคุยในรายการศิลป์เสวนา ในหัวข้อ”Have You Breakfast?: วิวาทะว่าด้วยการศึกษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมไทย”

  • ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล จะไปร่วมพูดคุยในรายการศิลป์เสวนา ในหัวข้อที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ค่ะ